Decora

Decora - Træ og metal glans 50 hvid 2 L

Varenr. 5738
  • Hvid
  • Glans 50
  • 2 liter
  • Velegnet til møbler og paneler
På lager i webshop
Leveringstid: 1 - 3 hverdage
På lager i alle butikker-
(Opdateret kl. 14:04)
178,00 kr178,00 kr
Varen er lagt i kurven
Beskrivelse
Alkydbaseret maling til træ og metal. Velegnet til møbler, karme, paneler mv. Giver en let beskyttende og slidstærk overflade og kan anvendes på tidligere malede overflader. Type: Alkydmaling. Rækkeevne: 9-12 m²/l. Tørretid, fuld hårdhed: 2 uger. Kan overmales efter 6 timer. Rengøring: Værktøj rengøres med terpentin. Påføring: Pensel eller rulle. Opbevaring: Tørt, frostfrit og utilgængeligt for børn. Fare. Brandfarlig væske og damp (H226). Forårsager hudirritation (H315). Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed (H336). Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering (H372). Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger (H411). Indeholder 2-butanonoxim ethylmethylketoxim, cobaltbis(2-ethylhexanoat). Kan udløse allergisk reaktion (EUH208).
Specifikationer
Vejledninger og datablade
Beskrivelse
Specifikationer
Vejledninger og datablade
Alkydbaseret maling til træ og metal. Velegnet til møbler, karme, paneler mv. Giver en let beskyttende og slidstærk overflade og kan anvendes på tidligere malede overflader. Type: Alkydmaling. Rækkeevne: 9-12 m²/l. Tørretid, fuld hårdhed: 2 uger. Kan overmales efter 6 timer. Rengøring: Værktøj rengøres med terpentin. Påføring: Pensel eller rulle. Opbevaring: Tørt, frostfrit og utilgængeligt for børn. Fare. Brandfarlig væske og damp (H226). Forårsager hudirritation (H315). Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed (H336). Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering (H372). Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger (H411). Indeholder 2-butanonoxim ethylmethylketoxim, cobaltbis(2-ethylhexanoat). Kan udløse allergisk reaktion (EUH208).