Decora

Decora PU-tætningsskum 500 ml

Varenr. 2462
  • Til fuge og forskellige huller
  • Til indendørs og udendørs brug
  • Kan overmales
  • 500 ml
På lager i webshop
Leveringstid: 1 - 3 hverdage
På lager i alle butikker-
(Opdateret kl. 21:06)
33,00 kr33,00 kr
66,00/L
Varen er lagt i kurven
Beskrivelse
Skum til tætning af fuger og forskellige hul typer. Hæfter på træ, beton, tegl og metaller. Indeholder 500 ml. hvilket svarer til 10-30 liter færdig fugeskum, afhængig af forholdet. Kan overmales. Fare. Yderst brandfarlig aerosol (H222). Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning (H229). Forårsager hudirritation (H315). Kan forårsage allergisk hudreaktion (H317). Forårsager alvorlig øjenirritation (H319). Farlig ved indånding (H332). Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding (H334). Kan forårsage irritation af luftvejene (H335). Mistænkt for at fremkalde kræft (H351). Kan skade børn, der ammes (H362). Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering (H373). Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger (H411). Diphenylmethane Diisocyante, isomers and homologues, alkaner, C14-17-, chlor. Produktet indeholder teratogene stoffer, som kan give varige skader på afkommet hos mennesker. «Kan ved brug forårsage allergiske reaktioner hos personer, der allerede er overfølsomme over for diisocyanater. — Personer, der lider af astma, eksem eller hudproblemer, bør undgå kontakt, herunder hudkontakt, med dette produkt. — Dette produkt bør ikke anvendes i tilfælde af dårlig udluftning, medmindre der bæres beskyttelsesmaske med et egnet gasfilter (f.eks. Type A1 i henhold til norm EN14387).» Indeholder isocyanater. Kan udløse allergisk reaktion. (EUH204) Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. (EUH066)
Specifikationer
Vejledninger og datablade
Beskrivelse
Specifikationer
Vejledninger og datablade
Skum til tætning af fuger og forskellige hul typer. Hæfter på træ, beton, tegl og metaller. Indeholder 500 ml. hvilket svarer til 10-30 liter færdig fugeskum, afhængig af forholdet. Kan overmales. Fare. Yderst brandfarlig aerosol (H222). Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning (H229). Forårsager hudirritation (H315). Kan forårsage allergisk hudreaktion (H317). Forårsager alvorlig øjenirritation (H319). Farlig ved indånding (H332). Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding (H334). Kan forårsage irritation af luftvejene (H335). Mistænkt for at fremkalde kræft (H351). Kan skade børn, der ammes (H362). Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering (H373). Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger (H411). Diphenylmethane Diisocyante, isomers and homologues, alkaner, C14-17-, chlor. Produktet indeholder teratogene stoffer, som kan give varige skader på afkommet hos mennesker. «Kan ved brug forårsage allergiske reaktioner hos personer, der allerede er overfølsomme over for diisocyanater. — Personer, der lider af astma, eksem eller hudproblemer, bør undgå kontakt, herunder hudkontakt, med dette produkt. — Dette produkt bør ikke anvendes i tilfælde af dårlig udluftning, medmindre der bæres beskyttelsesmaske med et egnet gasfilter (f.eks. Type A1 i henhold til norm EN14387).» Indeholder isocyanater. Kan udløse allergisk reaktion. (EUH204) Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. (EUH066)