• Landsdækkende bytteservice
  • Fragt fra kr. 29,-

Motip Spraydåser 400 ml - assorterede varianter

Varenr. 33997
  • Se vores udvalg i butikken
  • Universalolie, maling, kridtspray m.m.
  • Til træ, metal, aluminium, m.m.
Varen sælges kun i fysiske butikker
På lager i alle butikker-
(Opdateret kl. 22.04)
25,00 kr25,00 kr
62,50/L
Varen er lagt i kurven
Beskrivelse
I butikken kan findes bl.a. markeringsspray, grunder, kridtspray, linjemarkeringsspray, olie, smørelse, rens og meget mere. Fare Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning (H222-H229). Forårsager hudirritation. (H315) Kan forårsage allergisk hudreaktion. (H317) Forårsager alvorlig øjenirritation (H319). Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed (H336). Kan beskadige høreorganer ved længere eller gentagen eksponering. (H373) Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. (H410) Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. (H411) Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger (H412) Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud (EUH066). Ved utilstrækkelig ventilation kan eksplosive damp-luftblandinger dannes. Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber, når der sprayes. Undgå indånding af spray eller tåge (EUH211 ).
Specifikationer
Vejledninger og datablade
Beskrivelse
Specifikationer
Vejledninger og datablade
I butikken kan findes bl.a. markeringsspray, grunder, kridtspray, linjemarkeringsspray, olie, smørelse, rens og meget mere. Fare Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning (H222-H229). Forårsager hudirritation. (H315) Kan forårsage allergisk hudreaktion. (H317) Forårsager alvorlig øjenirritation (H319). Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed (H336). Kan beskadige høreorganer ved længere eller gentagen eksponering. (H373) Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. (H410) Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. (H411) Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger (H412) Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud (EUH066). Ved utilstrækkelig ventilation kan eksplosive damp-luftblandinger dannes. Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber, når der sprayes. Undgå indånding af spray eller tåge (EUH211 ).