Plastic Padding
Plastic Padding

Plastic Padding Elastisk Super spartel 460 ml

Varenr. 2370
  • Allround spartel til hjemmet
  • Kan overmales
  • Til plastelement på karosseri
På lager i webshop
Leveringstid: 1 - 3 hverdage
På lager i alle butikker-
(Opdateret kl. 14.04)
126,00 kr126,00 kr
273,91/L
Varen er lagt i kurven
Beskrivelse
Allround spartelmasse til hjemmet. Både til indendørs og udendørs brug. Kan overmales eller lakeres. Den hærdede overflade kan overmales med ethvert marine malingssystem. Hærder på 25 min ved 20 °C Til små reparationer og påfyldning. "Elastik" kan bruges selv på let vibrerende overflader såsom trægulve. Også velegnet til reparation af plastelementer på karosseriet. Hverken dræn eller revner. FARE Komponent A Brandfarlig væske og damp (H226). Forårsager hudirritation (H315). Forårsager alvorlig øjenirritation (H319). Kan forårsage irritation af luftvejene (H335). Mistænkes for at skade det ufødte barn (H361d). Forårsager skader på auditive system ved længerevarende eller gentagen eksponering. (H372ear). Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber, når der sprayes. Undgå indånding af spray eller tåge (EUH211). Komponent B Brandfare ved opvarmning (H242). Kan udløse allergisk hudreaktion (H317 ). Forårsager alvorlig øjenirritation (H319). Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer (H410).
Specifikationer
Vejledninger og datablade
Beskrivelse
Specifikationer
Vejledninger og datablade
Allround spartelmasse til hjemmet. Både til indendørs og udendørs brug. Kan overmales eller lakeres. Den hærdede overflade kan overmales med ethvert marine malingssystem. Hærder på 25 min ved 20 °C Til små reparationer og påfyldning. "Elastik" kan bruges selv på let vibrerende overflader såsom trægulve. Også velegnet til reparation af plastelementer på karosseriet. Hverken dræn eller revner. FARE Komponent A Brandfarlig væske og damp (H226). Forårsager hudirritation (H315). Forårsager alvorlig øjenirritation (H319). Kan forårsage irritation af luftvejene (H335). Mistænkes for at skade det ufødte barn (H361d). Forårsager skader på auditive system ved længerevarende eller gentagen eksponering. (H372ear). Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber, når der sprayes. Undgå indånding af spray eller tåge (EUH211). Komponent B Brandfare ved opvarmning (H242). Kan udløse allergisk hudreaktion (H317 ). Forårsager alvorlig øjenirritation (H319). Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer (H410).