• Landsdækkende bytteservice
  • Fragt fra kr. 29,-

Leveringsforhold ved Big bag

Billedet illustrerer de forhold, der er en forudsætning for, at transportøren kan foretage direkte leveringer til modtagere af en godsforsendelse.Det betyder, at der kræves rimelige plads- og adgangsforhold på de adresser, hvortil vi skal levere!

Leveringsforhold big bag

Som det illustreres i ovennævnte foto, så kræver en lastbil plads for at navigere på vejnettet. Specielt i villakvarterer, beboelses-områder og sommerhusområder kan lastbilerne have svært ved at komme omkring, og der kræves som udgangspunkt mindst 6 meter bredde veje/vænger. Samtidig er det vigtigt, at adgangs- vejene ikke blokeres af parkerede biler, der nedsætter fremkommeligheden, eller gør svingning umuligt.
Lastbilen skal helst kunne vende på villavejen/i vænget, da chaufføren af sikkerhedsmæssige årsager ikke vil bakke over længere afstande – specielt i beboelsesområder.For at sikre, at leveringen kan ske uden problemer, har vi udarbejdet disse retningslinjer, der illustrerer de forhold, der er gældende ved levering:


  • Vores lastbiler har typisk følgende mål (LBH): 16,5 m x 2,5 m x 4 m.
  • Tilkørselsvejen og et eventuelt vænge skal være mindst 6 m bred og må ikke være blokeret af biler, der gør svingning umuligt.
  • Lastbilen skal uhindret kunne komme ind i et eventuelt vænge, og der skal helst kunne vendes i vænget.
  • Af sikkerhedsmæssige årsager vil chaufføren ikke bakke over længere afstande.
  • Tilkørselsvejen skal være fri for forhindringer, da lastbilen ikke kan køre i ”zig-zag”.
  • Store træer og elledninger kan være en forhindring for tilkørsel, eller de kan medføre at eventuelle kranleveringer besværliggøres/umuliggøres.
  • Et fast og stabilt underlag er vigtigt, (asfalt, beton, fliser etc.)Vi håber med denne folder at kunne optimere leveringssituationen til ifm. din levering. Det er transportøren og chaufføren der i samråd suverænt bestemmer, om forholdene på leverings-adressen tillader aflæsning/afhentning.

    Er forholdene ikke opfyldt som beskrevet, og levering ikke kan ske, vil der blive opkrævet et returneringsgebyr svarende til fragtomkostningen. En genudkørsel koster  500 kr. palle.