• Landsdækkende bytteservice
  • Fragt fra kr. 29,-

Skybrud, storm og forhøjet vandstand

Sådan sikrer du hus og haveting mod voldsomt vejr


Forhøjet vandstand i haven

Her får du gode råd og tips til, hvordan du bedst sikrer din bolig og tingene i haven mod skader på grund af store vandmængder ved skybrud og de orkanagtige storme, som vi efterhånden er blevet vant til.


Du har sikkert lagt mærke til, at det regner og blæser både mere og kraftigere, end det plejer.  Danmarks Meteorologiske Institut (DMI), som holder øje med vandmængder og vindstød, har sat tal på ændringerne. Se hvad de skriver her: Vejret i Danmark bliver varmere, vådere og vildere.


Hvis der allerede er vand i kælderen

Hvis skaden er sket og der er store mængder vand i kælderen, kan det pumpes væk med en dykpumpe. Du kan også få en støvsuger, der kan opsuge væske: Våd/tør støvsuger. Når de synlige vandmængder er væk, skal fugt fjernes fra gulve og lofter med en affugter.


SIKKERHED: Vær opmærksom på, at vand i kælderen kan være kloakvand, som udgør en sundhedsmæssig risiko. Undgå at røre ved vandet.   

Forhøjet vandstand i haven

TIP: Regnvandstønder og regnvandsbeholdere – gratis vand til haven og mindre vand i kloakkerne.

Hvordan sikrer man sit hus mod oversvømmelse?

Kraftige regnbyger og egentlige skybrud bliver der, som nævnt ovenfor, flere af i fremtiden.  


Som forebyggelse, der nedsætter risikoen for oversvømmelse, er der generelt to ting, du kan gøre: (1) Lede vandmængderne væk fra huset. (2) Forhindre vandet i at løbe tilbage fra overfyldte kloakker.

Oversvømmelse i kælder

Sådan kan du forebygge oversvømmelse


Hold tagrender og nedløbsrør rene. Sørg for at vandet løber frit, så det kan komme ud i kloakken. Overløb fra tilstoppede tagrender plasker lige ned til fundamentet og kan føre til vandskader og fugt i huset. Du skal bruge: En god stige, tagrenderenser til at fjerne visne blade og rørfilter, som forhindrer tilstopning af nedløbsrør.


Mange ældre bygninger er fra en tid, hvor den kraftige regn var en sjældenhed. Her er det en god ide at udvide kapaciteten af tagrende og nedløbsrør, så de bedre kan håndtere nutidens store regnmængder.


  • Regulér terrænet omkring huset. Ved at ændre terrænets hældning væk fra huset, kan du lede store mængder overfladevand væk fra bygningen, før det trænger ned i jorden tæt på fundamentet. Tænk det med i dine haveplaner.


  • Anlæg et omfangsdræn. Ved at grave drænrør ned langs huset og koble dem sammen med rensebrønd og pumper, kan du lede nedsivende regnvand ud i kloaksystemet i stedet for ned langs husets fundament. Det forebygger også fugt i kælderen. Overvej at isolere kælderens ydervægge, hvis der alligevel skal graves ud til dræn.    

Stop tilbageløb af kloakvand


Mange steder kan kloaksystemerne ikke følge med de store og kraftige regnmængder. Det giver risiko for, at kloakvandet løber den forkerte vej og tilbage i kælderen eller andre steder i huset.


Du kan forhindre tilbageløb af kloakvand med et højvandslukke (énvejssluse, som lukker hvis vandet begynder at løbe baglæns) eller med et tilbageløbsstop (monteres i brønden, der opsamler kloakvandet uden for boligen, og kan forhindre tilbageløb, hvis vandstanden bliver for høj).


Tag en autoriseret kloakmester med på råd, hvis du overvejer løsninger som omfangsdræn, højvandslukke og tilbageløbsstop.

TIP: Kloakrenser – undgå at kloakker og sivebrønde stopper til så vandet løber over.

Væskebalance

Sådan sikrer du hus og haveting hvis der er storm på vej


Gå en tur rundt om dit hus allerede nu og tjek, at tagrender og andre ydre dele sidder ordentligt fast, samt at tagsten og tagplader ligger som de skal. Få alt fastgjort korrekt inden stormen. Flyvende tag-elementer kan give alvorlige skader på både mennesker og materialer.


Beskær træer, der står tæt på huset. Store grene kan lave skader på murværk/tag og smadre vinduer i kraftigt stormvejr. Brug en god beskæringssaks eller sav til beskæring. Du kan nå højtsiddende grene uden brug af stige med en teleskopisk kædesav.


Fastgør eller stil i sikkerhed

Havemøbler, skraldespande og lignende bør stilles i læ og sikkerhed. Det er en god ide at fastgøre større udendørsting, der ikke lige kan flyttes, med stormpløkker og kraftigt reb.


Det gælder for eksempel:


Du kan få et særligt sæt til effektiv stormsikring af trampoliner. Fjern eventuelt dugen midlertidigt fra trampolinen, som så bliver mindre vindfølsom.  

HUSK: Altid lave priser! Og overraskende stort udvalg