Plastic Padding
Plastic Padding

Plastic Padding Kemisk træ 180 ml

Varenr. 3103
  • Vejrbestandigt
  • Hærder på 25 minutter
  • Hverken krymper eller revner.
  • Farve lysebrun
På lager i webshop
Leveringstid: 1 - 3 hverdage
På lager i alle butikker-
(Opdateret kl. 22:10)
75,00 kr75,00 kr
416,67/L
Varen er lagt i kurven
Beskrivelse
Special spartelmasse til reparation af træ og trælignende materialer. Spartel er let at forme, skære og male og vil hverken krympe eller revne. Udendørs og indendørs brug. Hærder på 25 min. ved 20 °C. Binder, fylder og udskifter træ i gulve, møbler og revner i vinduer og døre. Fleksibel nok til brug på trædøre/dørkarme. Efter hærdning opfører kittet sig ligesom træ og kan slibes, overmales eller lakeres til den ønskede skygge. Kan også sømmes og skrues i ligesom træ. Advarsel Komponent A Brandfare ved opvarmning (H242 ). Kan udløse allergisk hudreaktion (H317 ). Forårsager alvorlig øjenirritation (H319 ). Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer (H410 ). Fare Komponent B Brandfarlig væske og damp (H226). Forårsager hudirritation (H315). Forårsager alvorlig øjenirritation (H319). Mistænkes for at skade det ufødte barn. (H361d) Forårsager skader på auditive system ved længerevarende eller gentagen eksponering (H372ear). Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber, når der sprayes. Undgå indånding af spray eller tåge (EUH211).
Specifikationer
Vejledninger og datablade
Beskrivelse
Specifikationer
Vejledninger og datablade
Special spartelmasse til reparation af træ og trælignende materialer. Spartel er let at forme, skære og male og vil hverken krympe eller revne. Udendørs og indendørs brug. Hærder på 25 min. ved 20 °C. Binder, fylder og udskifter træ i gulve, møbler og revner i vinduer og døre. Fleksibel nok til brug på trædøre/dørkarme. Efter hærdning opfører kittet sig ligesom træ og kan slibes, overmales eller lakeres til den ønskede skygge. Kan også sømmes og skrues i ligesom træ. Advarsel Komponent A Brandfare ved opvarmning (H242 ). Kan udløse allergisk hudreaktion (H317 ). Forårsager alvorlig øjenirritation (H319 ). Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer (H410 ). Fare Komponent B Brandfarlig væske og damp (H226). Forårsager hudirritation (H315). Forårsager alvorlig øjenirritation (H319). Mistænkes for at skade det ufødte barn. (H361d) Forårsager skader på auditive system ved længerevarende eller gentagen eksponering (H372ear). Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber, når der sprayes. Undgå indånding af spray eller tåge (EUH211).